Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Customize

Vitale bedrijven: gemotiveerd personeel

Om de arbeidsvitaliteit van werknemers optimaal te houden is het belangrijk dat werknemers gemotiveerd blijven. Dat werknemers de ruimte krijgen zich te ontwikkelen en de mogelijkheden hebben zich te ontplooien.

Een open en heldere bedrijfscultuur. De werkgever schept het werkklimaat waarin medewerkers het beste uit zichzelf en de samenwerking met collega's weten te halen. Hiervoor zijn de eigen werknemers de motor.

Door in te spelen op de persoonlijke ambities van werknemers en deze af te stemmen op de bedrijfsdoelstellingen zijn werknemers direct betrokken bij de organisaties. Dit motiveert en creeert passie voor het werk. Vitale werknemers zijn gezonde mensen met een gezonde leefstijl. Zij zijn fysiek in staat hun werk te doen. Daarnaast is een vitale werknemer ook mentaal veerkrachtig. Natuurlijk kan een werkgever de fysieke vitaliteit van werknemers stimuleren door verschillende programma's te introduceren op het gebied van voeding en beweging, maar een werknemer is en blijft zelf direct verantwoordelijk voor zijn fysieke gezondheid.
Omdat wij een derde van onze tijd werken heeft dat een grote invloed op ons leven. De werkomstandigheden, de organisatie waar wij werken is bepalend voor ons welbevinden en de mentale vitaliteit.

Jonge werknemers die met hun eerst baan zijn begonnen worden geconfronteerd met de praktijk. En moeten hun theoretische kennis en mogelijkheden inpassen en vaak ook aanpassen aan de mogelijkheden en beperkingen die de realiteit van de dag oplegt. Wat zijn de gevolgen van de keuzes die zij dan maken. Oudere werknemers vinden vaak geen uitdaging meer in hun werk. Zij weten wat ze kunnen verwachten. Hun groeimogelijkheden zijn beperkt of tenminste sterk afgenomen. En dan begint het aftellen tot het pensioen.

In beiden gevallen heeft dit grote invloed op de mentale vitaliteit van de werknemer en dus direct op de veerkracht en vitaliteit van het bedrijf.

Door als werkgever in te spelen op de verschillende levensfasen van de werknemers en een goede balans te creeeren in de ambities van de werknemer en die van het bedrijf, ontstaat een vitaal bedrijf gevuld met positieve energie die optimaal gebruik maakt van de beschikbare kwaliteit in het bedrijf.

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries