Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Customize

Duurzame inzetbaarheid: een hype of noodzaak?

Het is ontzettend hip om duurzame inzetbaarheid op de agenda te zetten. Maar is het ook werkelijk noodzakelijk of is het een hype die weer overvliegt?

In 2030 is 60% van de beroepsbevolking 50 jaar of ouder. Inmiddels is de vergrijzing toch echt een feit en geen fictie, dit heeft niets met speculaties te maken.In 2003 was de “grijze druk” 22% (op elke 100 potentiële arbeidskrachten van 20-64 jaar, was 22% een 65-plusser). In 2040 is dit volgens het CBS 43%. Dit maakt het “grijze gevaar” werkelijk een zaak waar wij rekening mee moeten houden.

Een ander bekend gegeven is dat de als mensen ouder worden, de kans op gezondheidsklachten toeneemt. Na het 45e jaar nemen bij veel mensen de lichamelijke vermogens merkbaar af, wat een direct gevolg kan hebben op het werkvermogen. Als je daarbij optelt dat de herstelbehoefte vanaf een jaar of 50 duidelijk groter is, is de noodzaak dat er iets moet gebeuren duidelijk.je hoeft niet ziek te zijn

Als wij kijken naar de elementen van duurzame inzetbaarheid, namelijk werkvermogen, inzetbaarheid en vitaliteit: dan blijkt dat de vitaliteit, in tegenstelling tot het werkvermogen en de inzetbaarheid lost lijkt te staan van iemands leeftijd. Uit onderzoek blijkt zelfs dat ouderen net zo vitaal zijn als jongeren. Weliswaar gaat de gezondheid achteruit bij het ouder worden, maar tot de pensioenleeftijd heeft dit weinig invloed op hoe men fysiek en cognitief functioneert op het werk. Dit is dus niet de oorzaak van het stijgende ziekteverzuim!   

Ouderen en jongeren kunnen dus beiden even vitaal naar het werk gaan, helaas blijkt dat meer dan de helft van de mensen ontevreden is met het werk dat zij doen? Volgens de prognose van WHO zal in 2020 depressie de belangrijkste oorzaak zijn van arbeidsongeschiktheid. Een actief beleid op duurzame inzetbaarheid is zeer zeker noodzaak! Als wij nu geen actie ondernemen weten wij zeker dat wij straks verwikkeld raken in de “War on talent” en daar wordt niemand beter van.

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries