Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Customize

Mobiliteit

Om mee te doen moet je in beweging blijvenOm mee te doen moet je in beweging blijven

Als werknemer groei jij mee met de ontwikkeling van het bedrijf en de ontwikkelingen van de markt. Daarmee is de arbeidsmobiliteit min of meer vanzelfsprekend. Je levert een optimale bijdrage op die plek waar jouw kwaliteiten en kennis in het werkproces het beste tot hun recht komen. Dat zorgt voor dynamiek en innovatie binnen het bedrijf en houdt je ook betrokken en gemotiveerd.

Zowel bedrijven als werknemers moeten zich blijvend oriënteren op de veranderende arbeidsmarkt. Door een soepel samenspel van werkgever en werknemer blijven bedrijven hun continuïteit en concurrentiepositie veiligstellen.

D2work zorgt voor flexibiliteit

D2work kan helpen om jouw bedrijf of afdeling weer soepel en flexibel te laten functioneren door de arbeidsmobiliteit binnen het bedrijf te stimuleren. Wanneer medewerkers hun kennis en ervaring inzetten waar die optimaal tot zijn recht komt, blijft het bedrijf in staat om aan de vraag naar excellente expertise uit de markt te voldoen.

Uitgangspunt van D2work is dat het veranderingsproces vanuit de organisatie moet komen. Op basis van de doelstelling wordt een inventarisatie gemaakt van wat het bedrijf nodig heeft om de continuïteit te waarborgen en welke expertise daarvoor is vereist. De uitkomst wordt vergeleken met welke ervaring en kennis in het bedrijf is aanwezig, waar is bijscholing nodig en waar moet aanvullende expertise worden ingebracht. De volgende stap is om samen met alle betrokkenen een plan op te stellen voor her-alloceren van de arbeidsplaatsen zodat gezamenlijk de doelstelling wordt gerealiseerd.

D2work biedt een effectief programma aan om de mobiliteit van de werknemers in het bedrijf te bevorderen en uw medewerkers te alloceren waar hun ambities optimaal renderen.

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries